فهرست بهای سال 1398 به همه نرم افزارها اضافه شد

با توجه به انتشار فهارس بهای سال 98 در ابتدای سال جاری توسط سازمان مدیریت، کلیه فهارس پایه سال 98 به نرم افزارها اضافه گردید و از این پس کلیه اعضای محترم می توانند به تمامی فهارس سال 98 و سالهای قبل دسترسی داشته باشند.

اضافه شدن فهارس سال 95 به نرم افزارهای آنلاین متراک

به اطلاع کاربران عزیز می رساند فهارس سال 95 به نرم افزار آنلاین صورت وضعیت نویسی اضافه شده و تمامی کاربرانی که دارای اکانت فعال می باشند می توانند بدون هیچ اقدام خاصی از تمامی فهرست های سال 95 نیز استفاده نمایند.