• نرم افزار آنلاین صورت وضعیت نویسی
  تنظیم ریزمتره بصورت سفارشی
  تنظیم صفحات خلاصه متره - ریزمالی و خلاصه مالی
  درج نامحدود آیتم ستاره دار
  مشاهده آنلاین ضرایب مورد نیاز منطقه ای
  مشاهده پیش نمایش صفحات قبل از چاپ
  متراک
 • اضافه شدن خودکار فهارس جدید هر سال بصورت خودکار
  قابلیت ذخیره فایل pdf صورت وضعیت
  راهنمای کاربری سریع
  پرداخت آنلاین و فعالسازی آنی حساب کاربری
  سیستم پشتیبانی تمام وقت و پاسخگو
  همه فهارس سال 92 به بعد
  گزارش گیری آنلاین متراک