پس از ورود به سایت با کلیک برروی گزینه ایجاد صورت وضعیت درصورت داشتن اعتبار کافی وارد محیط نرم افزار می شوید.

در محیط نرم افزار هیچگونه لینک به صفحه دیگر وجود ندارد. زیرا با خروج از این صفحه صورت وضعیت شما از بین خواهد رفت. تمام محاسبات نرم افزار با استفاده از زبان های برنامه نویسی سمت کاربر انجام شده است. به همین دلیل اجرای برنامه به سرعت اینترنت وابستگی بسیار کمی دارد.

جستجو در بین فهارس پایه در بین فیلدهای شماره آیتم، شرح آیتم، واحد و یا بهای واحد امکان پذیر می باشد. برای درج آیتم های پایه از پنل بالای نرم افزار ابتدا سال فهرست مورد نظر و سپس نام فهرست هایی که می خواهید جستجو در بین آنها انجام شود را انتخاب نموده و یکی از کادرهای مربوط به جستجو را وارد نمائید.

نتیجه جستجو در یک کادر نمایش داده شده و برای هر آیتم کلید مربوط به اضافه کردن آن به صورت وضعیت وجود دارد.

برای درج آیتم های ستاره دار از پنل بالای نرم افزار ابتدا سال فهرست مورد نظر و سپس نام فهرستی که می خواهید یک آیتم را به آن فهرست اضافه نمائید را انتخاب نموده سپس فیلدهای شماره آیتم، شرح آیتم، واحد و بهای واحد را وارد نمائید.

توجه : امکان درج شماره آیتم پایه در این قسمت وجود ندارد و شماره آیتم وارد شده می بایست در فهرست مورد نظر وجود نداشته باشد.

پس از درج آیتم های مورد نیاز در پنل دوم نرم افزار سربرگ ابتدایی تنظیمات صورت وضعیت را تکمیل نمائید.

برای اعمال ضرایب صورت وضعیت کلیدهای دو وضعیتی وجود دارد که با غیرفعال کردن آن ضریب مربوطه در جمع نهایی فصول اعمال نشده و سطر اعمال ضریب آن در جدول خلاصه مالی نمایش داده نخواهد شد.

آیتم های پایه و ستاره دار اضافه شده به صورت وضعیت در سربرگ ریزمتره قابل مشاهده می باشند.

برای هر آیتم دو کلید حذف آیتم از ریزمتره و درج ردیف جدید وجود دارد و در انتهای هر ردیف نیز کلید حذف ردیف درنظر گرفته شده است. مقادیر هر ردیف شامل تعداد، طول، عرض، ارتفاع و وزن می باشند که با وارد کردن هریک از مقادیر بلافاصله حاصلضرب آنها در ستون حاصل نمایش داده می شود و جمع کل ردیف محاسبه می شود.برای هریک از ردیف ها ستون ردیف ها وجود دارد که با دابل کلیک روی سلول مقابل هر ردیف امکان نوشتن در آن برای درج توضیحات ردیف فراهم می شود.