دسته بندی مطالب : آموزشی

آشنایی با نرم افزار های آنلاین

شاید شما هم جزء افرادی باشید که هنوز تجربه کار با نرم افزارهای آنلاین را تا کنون نداشته اید. در این مطلب قصد دارم تا شما را با اینگونه نرم افزارها تا حدودی آشنا کرده و تجربه جدید را به شما هدیه کنم.

آشنایی با انواع صورت وضعیت

آموزش های لازم صورت وضعیت نویسی با متراک - نوعی از صورت وضعیت های ارائه شده با نام برآورد، در واقع تخمینی از حجم کلی برآورد ریالی کل پروژه توسط پیمانکار می باشد که می تواند در زمان انجام پروژه، در صورت قبول وی به عنوان مجری کار توسط کارفرما، از سوی پیمانکار به واحد پیمان و رسیدگی ارسال گردد.