فهرست بهای سال 1398 به همه نرم افزارها اضافه شد

با توجه به انتشار فهارس بهای سال 98 در ابتدای سال جاری توسط سازمان مدیریت، کلیه فهارس پایه سال 98 به نرم افزارها اضافه گردید و از این پس کلیه اعضای محترم می توانند به تمامی فهارس سال 98 و سالهای قبل دسترسی داشته باشند.


نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این مطلب درج نشده است.